Referenties

“Op het gebied van Geschiedenis is het uitermate belangrijk om nationale grenzen te overschrijden. Maar om vergelijkende perspectieven tot stand te kunnen brengen en de ontwikkeling van dit gebied in ruime zin te beïnvloeden is het noodzakelijk dat het academisch communiceren en publiceren in het Engels plaatsvindt. Voor mensen zoals ik, voor wie Engels niet de moedertaal is, is academische taalcorrectie van hoge kwaliteit daarom van cruciaal belang. Academic Language Services is niet alleen grondig, snel en flexibel maar heeft bovendien het voordeel dat het een zeer direct en persoonlijk contact biedt. Dankzij hun ruime ervaring in taalverbetering en wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder in de sociale en geesteswetenschappen, corrigeert ALS niet alleen de Engelse taal en grammatica in mijn papers, boeken en artikelen maar verbetert deze ook aanzienlijk omdat ze altijd op zoek zijn naar een betere en nauwkeurigere manier om een argument, idee of nuance te formuleren, om het zo begrijpelijk mogelijk te maken voor de algemene internationale onderzoekswereld. Ik zal ALS zeker aan al mijn collega’s aanraden!”
Tim Soens, Universiteit Antwerpen

“Ik waardeer enorm dat Academic Language Services bereid is om op korte termijn werk aan te nemen, een breed scala teksten (projectvoorstellen, artikelen, conferentie papers) en onderwerpen, of het nu geschiedenis of het organiseren van historische databases betreft, in behandeling te nemen, maar ook te corrigeren en te vertalen. Ik stel bijzonder op prijs het feit dat ALS op inconsistenties in een tekst attenderen en een oplossing in onderling overleg voorstellen.”
Jeroen Deploige, Universiteit Gent

“De samenwerking met Academic Language Services was erg plezierig – een passende naam omdat jullie inderdaad een ‘service’ bieden: persoonlijk contact, snelle reactie en natuurlijk jullie deskundig vertaal- en/of redactiewerk. Jullie hebben tevens een scherp oog voor inconsistenties in de originele tekst. Kortom, ik wil jullie graag in de toekomst weer gebruiken en zal jullie ook van harte aan anderen aanraden.”
Elisabeth de Bruijn, Universiteit Antwerpen

“Het uitgeven van een wetenschappelijke bundel is nooit een gemakkelijk proces maar de moeilijkheidsgraad verhoogt exponentieel wanneer bijdragen worden gebundeld van wetenschappers uit verschillende taalgebieden. Als niet-engelstalige scholar was het een zegen om Imke de Gier aan mijn zijde te hebben als co-editor van ‘Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Periods’ (Brepols, 2014). Nederlandstalige artikelen vertalen, in het Engels aangeleverde bijdragen van non-native contributors redigeren, voetnoten uniformiseren en het mansucript persklaar maken: het was allemaal gedaan met grote efficiëntie en zorg voor kwaliteit. Met een PhD op zak op het kruispunt van de geschiedenis, literatuurwetenschap en theologie, is ze vertrouwd met de vakterminologie in de humane wetenschappen. Voor vertaling van scholarly texts maakt die vertrouwdheid een wereld van verschil! Mijn onderzoeksgroep en ikzelf doen al jaren beroep Academic Language Service’s vertaal- en redactieexpertise en zullen dat ook in de toekomst in vol vertrouwen blijven doen.”
Veerle Fraeters, Directeur, Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen

“Academic Language Services verzorgt voor mij al jarenlang het nalezen en corrigeren van redactiestukken van uiteenlopende aard (publicaties, lezingen, abstracts, projectvoorstellen). Hoewel deze teksten vaak kort voor deadline kunnen worden aangeleverd, ALS slaagt er toch telkens in om ze tijdig terug te bezorgen. De correcties, bemerkingen en suggesties die zij aanbrengen zijn adequaat en verzorgd, en kunnen net zo goed betrekking hebben op de grammaticale structuur en de aangewende terminologie als op de inhoud en opbouw van de tekst. Omwille van de veelzijdige feedback die ALS levert en de grote flexibiliteit die zij aanwenden bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen auteurs met een gerust hart vertrouwen op een goede afronding van hun wetenschappelijke output.” Els De Paermentier Universiteit Gent