Privacyverklaring

Bijgewerkt op 01/08/2019 | Versie 1.1

Academic Language Services hecht groot belang aan privacy en online veiligheid. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens over u verzamelen en hoe wij deze vervolgens gebruiken. Tegelijkertijd bevat het bepaalde waarborgen voor wat wij ons verplichten te doen en waar wij ons van zullen onthouden.

1. Doel van het verzamelen van informatie en toestemming

Academic Language Services verzamelt gegevens, slaat ze op, verwerkt ze en draagt ze over met het oog op dienstverlening aan onze klanten. Het kan daarbij zowel gaan om marketing van diensten, het verwerken van klantenopdrachten en activiteiten rond klantenondersteuning, als bedrijfsactiviteiten zoals de omgang en het contact met leveranciers, sollicitanten of administratie.

Door persoonsgegevens aan Academic Language Services te verstrekken op een van de manieren beschreven in deze privacyverklaring, stemt u er mee in dat u bevoegd bent deze gegevens te verstrekken en aanvaardt u dat Academic Language Services bevoegd is deze te verwerken.

Academic Language Services verzamelt bepaalde gegevens over u, via het bezoeken van onze website, e-mail, klantenondersteuning, telefoon, persoonlijk of op beurzen. Het kan gaan om:

Naam
Organisatie
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gebruikersnaam
Creditcard of bankpas gegevens

Wij verzamelen geen vertrouwelijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Academic Language Services gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming in verband met de diensten die zij biedt, met uitzondering van fraudecontrole door derden waarbij creditcard of bankpas transacties automatisch geweigerd kunnen worden.

Academic Language Services verzamelt geen gegevens over minderjarigen in de zin van het Brits recht. Minderjarigen in de zin van het Brits recht zijn niet bevoegd de diensten van Academic Language Services te gebruiken of met ons als rechtspersoon om te gaan.

Bij tijd en wijle kan Academic Language Services contact met u opnemen via e-mail over service gerelateerde kwesties zoals facturering, productondersteuning of logistiek.

2. Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een klant van Academic Language Services bent.

Zodra u geen klant meer bent, kunnen wij uw gegevens echter langer bewaren om eventuele vragen te beantwoorden of eventuele klachten te behandelen en indien dit nodig is voor het nakomen van wettelijke of boekhoudkundige verplichtingen.

3. Het overdragen van gegevens en het gebruik van subverwerkers

Academic Language Services zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde die niet direct betrokken is bij de dienstverlening, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Evenmin zal Academic Language Services uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte dat niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door middel van een overeenkomst van gepastheid (adequacy agreement), bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules) of andere passende juridische middelen, zoals vastgesteld door het Informatie Commissariaat (Information Commissioner’s Office), zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Academic Language Services gebruikt bepaalde derde organisaties voor het verlenen van diensten aan haar klanten. Hoewel de lijst hieronder niet uitputtend is, draagt Academic Language Services echter persoonsgegevens van haar klanten slechts over, indien noodzakelijk voor onderstaande activiteiten, aan de volgende derden of gegevensverwerkers:

 

Leverancier Doel Grondslag voor verwerking
Gandi E-mail Privacyverklaring Rechtmatige belangen
Defiant Inc. Toezicht op de website en veiligheid Privacyverklaring Rechtmatige belangen
Siteground Website hosting Privacyverklaring Rechtmatige belangen
Google Analyses Privacyverklaring Rechtmatige belangen
ManageWP Back-ups en beveiliging monitoring Privacyverklaring Rechtmatige belangen

Door het samenwerken met Academic Language Services in de zin van deze policyverklaring, stemt u in met de overdracht en het gebruik van onze gegevensverwerkers en hun subverwerkers, alsmede met de overdracht aan een andere geschikte derde gegevensverwerker voor het leveren van diensten en klantenrelatiebeheer.

4. Privacy toezegging en veilige verwerking van gegevens

Academic Language Services past relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe, in het kader van haar verantwoordelijkheid, om privacy en vertrouwelijkheid in gepaste mate te garanderen.

Indien u een eventueel veiligheidsincident of een datalek vermoedt, stuur een e-mail aan info@academiclanguageservices.com

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van uw computer worden opgeslagen. De aanbieders van websites kunnen hierdoor bijvoorbeeld beter begrijpen hoe bezoekers een website gebruiken, de toegangsgegevens van gebruikers onthouden en de voorkeuren voor de website opslaan. Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om ervoor te zorgen dat onze diensten behoorlijk werken, om fraude of andere schade te vermijden en om onze diensten te analyseren en te verbeteren overeenkomstig deze Privacyverklaring.

5 a) Het gebruik van cookies

Bij tijd en wijle worden onze cookies veranderd tijdens het verbeteren of uitbreiden van onze diensten, maar in het algemeen gebruiken wij cookies in de volgende gevallen:

a. Om diensten te verlenen.  Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en voor onze diensten. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Authenticatie. Wij gebruiken cookies om uw inlogstatus te onthouden zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen tijdens uw bezoek aan onze website.
  • Fraudebestrijding en -signalering. Met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën die wij op onze website inzetten kunnen wij een oog houden op potentieel schadelijk of onrechtmatig gebruik van onze diensten en dergelijke inbreuken vaststellen.
  • Site functies en diensten. Wij gebruiken cookies om te onthouden wat u in uw winkelmandje heeft tijdens uw bezoek aan onze site.

b. Om onze diensten te analyseren en te verbeteren. Cookies helpen ons beter te begrijpen hoe onze website en klantendiensten beter voor u kunnen werken. Cookies geven aan hoe gebruikers op onze website terecht komen en bieden ons inzicht in de verbeteringen of uitbreidingen die wij op onze website en in onze diensten dienen aan te brengen.

5 b) Het gebruik van andere technologieën

a. Pixel tags. Pixel tags (ook wel web beacons of clear GIFs genoemd) kunnen in verband met sommige diensten worden gebruikt om, onder andere, de handelingen van gebruikers (bijvoorbeeld e-mail ontvangers) na te trekken, het succes van onze marketingcampagnes te peilen en het opstellen van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze diensten en responspercentages.

b. Analyses van derden. Wij gebruiken Google Analytics, dat cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt, om gegevens te verzamelen en te analyseren over het gebruik van onze diensten en om verslag te doen van activiteiten en trends. Google Analytics kan tevens gegevens verzamelen betreffende het gebruik van andere sites, apps of online informatiebronnen. Om uw privacy te waarborgen worden persoonlijk herleidbare gegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, geanonimiseerd.

5 c) Het beheer van cookies

Webbrowsers laten in het algemeen het wijzigen van uw cookievoorkeuren toe. Raadpleeg de Help-functie van uw webbrowser of volg de volgende links voor meer duidelijkheid over uw keuzemogelijkheden. Indien u ervoor kiest om cookies te verhinderen kan dit er echter ertoe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Chrome

Explorer

Safari

Firefox

Opera

5 d) Cookie tabel

De cookies die wij doorgaans gebruiken zijn hieronder weergegeven. Deze lijst is niet uitputtend maar geeft in het algemeen aan in welke gevallen wij cookies gebruiken.

 

wordfence_verifiedHuman Deze cookie wordt gebruikt door het beveiligingssysteem van onze website ter voorkoming van misbruik.
_ga

_gid

_gat

Google Analytics gebruikt deze cookies om verschillende gebruikers te onderscheiden en om analyses te verschaffen.

6. E-mail Marketing

Indien u op onze mailinglijst ingeschreven staat maar liever geen mails meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden: info@academiclanguageservices.com

7. Neem contact met ons op

U heeft het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketing doeleinden. Wij zullen u doorgaans berichten (vóór het verzamelen van uw gegevens) indien wij uw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of indien wij deze gegevens aan een derde willen overdragen voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht om toestemming te onthouden voor het verwerken van uw gegevens uitoefenen door de relevante vakjes aan te tikken op de formulieren die wij gebruiken bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dit recht kunt u op elk moment uitoefenen. Ook kunt u andere gegevensbescherming kwesties met ons bespreken door contact met ons op te nemen op info@academiclanguageservices.com

Gegevensgebruikers, de verantwoordelijke voor verwerking en elke andere betrokken partij die een gegevensbescherming kwestie wenst te bespreken, zoals bijvoorbeeld een toegangsaanvraag door betrokkene (Subject Access Request) of de juistheid van de verzamelde gegevens, kunnen een e-mail sturen naar info@academiclanguageservices.com Dit e-mailadres wordt tijdens kantooruren gecontroleerd en u kunt binnen 14 werkdagen een antwoord van ons verwachten.