Diensten

Vertalen    Redigeren     Proeflezen

ALS biedt een complete taaldienst voor academici in de geesteswetenschappen die in het Engels willen publiceren.

Wij bieden een complete vertaaldienst evenals een correctiedienst voor Engelstalige teksten van auteurs voor wie Engels niet de moedertaal is. Tevens bieden wij een proefleesdienst op elk vakgebied van de geesteswetenschappen. Het werk wordt verricht door een volledig tweetalig team dat streeft naar grammaticale juistheid maar ook naar een stilistisch overtuigend resultaat dat de oorspronkelijkheid van de originele tekst niet aantast.

Wij werken met allerhande academische teksten:

  • Artikelen, hoofdstukken, essays
  • Boeken
  • Conferentie papers
  • Onderzoeks- en projectaanvragen
  • Samenvattingen
  • Afdelings- en institutionele nieuwsbrieven, brochures en recensies
  • Doctorale proefschriften
  • Overzichten van onderzoeksresultaten
  • Biografieën
“Ik waardeer enorm dat jullie bereid zijn om op korte termijn werk aan te nemen en een breed scala teksten en onderwerpen in behandeling te nemen. Ik stel bijzonder op prijs het feit dat jullie op inconsistenties in een tekst attenderen en een oplossing in onderling overleg voorstellen.” Jeroen Deploige Universiteit Gent