"Nederlandstalige artikelen vertalen, in het Engels aangeleverde bijdragen van non-native contributors redigeren, voetnoten uniformiseren en het mansucript persklaar maken: Academic Language Services doet dit allemaal met grote efficiëntie en zorg voor kwaliteit." Veerle Fraeters, Directeur, Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen
Contact